Menu
«  ^

O nas
Oferta
Sponsorzy
i partnerzy

Aktualności


Spotkania KNT

Serdecznie zapraszamy na spotkania Koło Naukowego Transportu na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Spotkania odbywają się według podanego harmonogramu:

- w okresie wakacyjnym spotkania koła nie odbywają się


Spotkania odbywają się w sali nr 324, tj. Sala Seminaryjna Katedry Systemów i Polityki Transportowej.

Informacje o spotkaniach na bieżąco wysyłane są pocztą elektroniczną. Z przyczyn technicznych terminy spotkań na stronie mogą pojawiać się z opóźnieniem. Za utrudnienia przepraszamy!Wizyta studyjna w DB Port Szczecin

Z inicjatywy Koła Naukowego Logistyków Log.US i Koła Naukowego Transportu dnia 8 czerwca 2012 roku odbyła się wizyta studyjna w DB Port Szczecin mająca na celu przybliżenie działalności Portu oraz modelu zarządzania terenami portowymi. Kierownik działu marketingu DB Port Szczecin i jednocześnie doktorantka w Katedrze Systemów i Polityki Transportowej, pani Monika Żaboklicka wskazała także studentom możliwości odbywania praktyk w DB Port Szczecin.

W wizycie studyjnej oprócz zainteresowanych studentów WZiEU uczestniczyli także pracownicy naukowo-dydaktyczni (mgr Agnieszka Wysocka, mgr inż. Alicja Nerć-Pełka i opiekun koła Log.US mgr inż. Mariusz Sowa) oraz studenci z zagranicznych ośrodków naukowych (Krystyna Petljak – Uniwersytet w Zagrzebiu i Norbert Tóth – Uniwersytet w Panonii). Zapraszamy do galerii zdjęć.Relacja ze spotkania

12 marca 2012 o 14:00 w sali 324 odbyło się spotkanie koła. Spotkanie dotyczyło przede wszystkim zakończonych badań transportowych. Podsumowano przebieg, wymieniono spostrzeżenia, wyciągnięto wnioski. Ponadto zdecydowano się na organizację Forum Młodych przy konferencji „Euro – Trans 2012” 24-25.09.2012. W związku z tym podjęto decyzję o ustaleniu terminu regularnych spotkań koła. Spotkania będą się odbywać w środy co ok. 2 tygodnie w godzinach ustalanych na bieżąco.Udział w konferencji „Logistyka wokół Nas 2012”

W dniach 1-3 marca 2012 roku delegacja z KNT złożona z 5 osób brała udział w konferencji „Logistyka wokół Nas 2012” organizowanej przez Studenckie Koło Naukowego Logistyki AELOGIC Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Tematem konferencji brzmiał „Przesyłki kurierskie”. W czwartek 1 marca wyjechaliśmy ze Szczecina Głównego o 6:25 pociągiem pospiesznym Przewozów Regionalnych 81120 REGIOekspres „MEWA” relacji Szczecin Główny – Warszawa Wschodnia. Od Szczecina Głównego jechała nas trójka, od Szczecina Dąbia czwórka a od Stargardu Szczecińskiego cała piątka. Do Poznania Głównego dojechaliśmy planowo o 9:10. Po rejestracji, o 9:30 rozpoczęliśmy od wysłuchania wykładów odbywających się w Auli UEP. O 16:00 udaliśmy się na obiad, a o 19:30 na tramwajadę. Od 21:00 braliśmy udział w imprezie integracyjnej połączonej z III Ogólnopolskim Turniejem Bowlingowym Studenckich Kół Naukowych Logistyki w Fantasy Parku. Nie zdobyliśmy I miejsca (dalsze miejsca nie były podawane). Podczas imprezy prezes KNT złapał zatrucie pokarmowe, co ograniczyło możliwości jego udziału w dalszych punktach programu. Część delegacji po skończonej imprezie wstąpiła do lokalu „Nefretete GO-GO”. Następnego dnia po śniadaniu delegacja KNT wybrała się na zaplanowane przez organizatorów wycieczki. Byliśmy m.in. w siedzibie Jeronimo Martins Dystrybucja w Kostrzynie Wielkopolskim, do którego pojechaliśmy Jelczem 272 MEX potocznie zwanym „ogórkiem” a także do centrum zarządzania ruchem drogowym w Poznaniu. Następnie, po obiedzie, wzięliśmy udział w grze logistycznej, a wieczorem na kolejną imprezę integracyjną. W sobotę 3 marca dnia już tylko śniadanie i, z racji zatrucia pokarmowego prezesa, szybki powrót pociągiem pospiesznym Przewozów Regionalnych 18121 interREGIO „PORTOWIEC” relacji Warszawa Wschodnia – Szczecin Główny, wyjazd z Poznania Głównego o 11:30, przyjazd do Szczecina Głównego o 14:13. Dwie osoby wróciły późniejszymi pociągami.

Koło Naukowe Transportu podtrzymuje bardzo pozytywną ocenę organizacji konferencji „Logistyka wokół Nas 2012”, konferecja była zorganizowana bardzo profesjonalnie i przebiegała bez zakłóceń. Koło Naukowego Transportu pragnie również pozdrowić organizatorów oraz wszystkie osoby z kół z całej Polski, z którymi mieliśmy przyjemność się zaznajomić, a także wszystkich pozostałych uczestników.Odejście wiceprezesa

Na własną prośbę jeden z członków został wykreślony z listy członków. Pełnił on funkcję wizeprezesa. Postanowiono tymczasowo nie obsadzać tego stanowiska. Po odejściu wiceprezesa liczba członków wynosi 10. Dotychczasowemu wiceprezesowi dziękujemy za współpracę!Spotkanie integracyjne oraz badania

20 stycznia 2011 o 17:30 w Starej Komendzie Browarze Szczecin odbyło się spotkanie integracyjne. W spotkaniu uczestniczyli przede wszystkim nowi członkowie. Podczas spotkania ustalono kilka szczegółów organizacyjnych badań transportowych, w które KNT zostało zaangażowane.

Badania mają charakter ankiety bądź wywiadu. Są przeprowadzane przez KNT od początku lutego do 24 lutego pośród pasażerów komunikacji zbiorowej. Odbywają się porozumieniu z następującymi przewoźnikami: Przewozy Regionalne Sp. z o.o. – Zachodniopomorski Zakład Przewozów Regionalnych w Szczecinie, PKS w Szczecinie Sp. z o.o., PKS GRYFICE Sp. z o.o. Badania są przeprowadzane również wśród pasażerów prywatnych przewoźników autobusowych. Ankieterzy mogą też odpytywać pasażerów innych przedsiębiorstw PKS i spółek PKP na trasach regionalnych, np. w swoim miejscu zamieszkania. Ankiety są anonimowe i posłużą do celów naukowych Katedry Systemów i Polityki Transportowej.

Ankietę można też wypełnić za pośrednictwem systemu ankiety.wzieu.pl tutaj.Sprawozdanie i plan roczny

12 stycznia 2012 około 11:00 członek zarządu ds. marketingu złożył w Rektoracie Uniwersytetu Szczecińskiego dwa dokumenty pn. „Sprawozdanie uczelnianej organizacji studenckiej za okres 1.01.2011 do 31.12.2011” oraz „Plan pracy uczelnianej organizacji studenckiej na rok 2012”.

Komisja Koordynacyjna ds. Uczelnianych Organizacji Studenckich przyjęła oba dokumenty bez zastrzeżeń. Jedziemy dalej!Archiwum aktualności


© Mareczek 2009-2010; © KNT 2010-2012
Wykorzystywanie materiałów znajdujących sie na tej stronie bez wiedzy KNT jest zabronione!